Tài liệu nghiên cứu

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019
Cập nhật: 25/12/2020
Cùng với kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, năm 2019 tiếp tục là một năm thắng lợi của Du lịch Việt Nam. Ngành Du lịch đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,2%; phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tăng 6%; tổng thu du lịch đạt 755 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2018. Những kết quả đó thực sự ấn tượng khi năm 2019 tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao hơn hẳn mức trung bình toàn cầu (3,8%) và khu vực châu Á và Thái Bình Dương (4,6%).

Tổng cục Du lịch trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019” tới độc giả và công chúng.

Tải báo cáo tại đây