Tài liệu nghiên cứu

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016
Cập nhật: 18/01/2018
Năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu tiên cán mốc 10 triệu lượt, tăng thêm 2 triệu lượt khách so với năm 2015, tương đương với mức tăng trưởng 26%; khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 417 nghìn tỷ đồng.  

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016 phản ánh bức tranh toàn cảnh về kết quả hoạt động của Ngành trong năm 2016, đóng góp của du lịch vào nền kinh tế quốc dân và phát triển trong năm 2017.

Tải báo cáo tại đây