Văn bản pháp quy

Thông tư số 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Cập nhật: 23/12/2022
Tên văn bản: Thông tư số 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 22/12/2022
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/02/2023
Ngày hết hiệu lực:  
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 16/2022/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thông tư; Hướng dẫn, giải thích biểu mẫu; Hệ thống biểu mẫu báo cáo