Tài liệu nghiên cứu

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2018
Cập nhật: 20/12/2019
Năm 2018, Du lịch Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. ngành Du lịch được đánh giá là một trong những điểm sáng về kinh tế-xã hội năm 2018 của đất nước với sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng cao. Hình ảnh, vai trò và vị thế quan trọng ở trong nước và quốc tế của Du lịch Việt Nam được khẳng định.  

Tổng cục Du lịch trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2018” đến tất cả các bạn.

Tải báo cáo tại đây