Tài liệu nghiên cứu

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2015
Cập nhật: 20/01/2017
Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam năm 2015 cung cấp bức tranh toàn cảnh về kết quả hoạt động của Ngành trong năm 2015, đóng góp của du lịch vào nền kinh tế quốc dân và triển vọng phát triển trong những năm tiếp theo.  

Năm 2015 đã chứng kiến những nỗ lực của ngành Du lịch nhằm lấy lại đà tăng trưởng khách. Có thể nói khoảng thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015 đã gây nên những khó khăn chưa từng có đối với ngành Du lịch Việt Nam. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 13 tháng liên tục do những tác động của các biến cố khách quan và cả nguyên nhân chủ quan.  

Tải báo cáo tại đây