Tin tức - Sự kiện

(TITC) - Ngày 15/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc ...
(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch ...
(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 12 và 12 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách ...
(TITC) - Thông tin về những dấu ấn nổi bật của Du lịch Việt Nam trong 12 tháng năm 2022, kết quả hoạt động đón khách du lịch năm 2022, ...
(TITC) - Ngày 22/12, Bộ VHTTDL ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BVHTTDL về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.