Văn bản pháp quy

Nghị định số 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cập nhật: 08/11/2022
Tên văn bản: Nghị định số 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 07/11/2022
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
Ngày hết hiệu lực:  
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 94/2022/NĐ-CP
Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 94/2022/NĐ-CP (p1)  94/2022/NĐ-CP (p2)