Văn bản pháp quy

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Cập nhật: 10/05/2018

 

Tên văn bản: Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 20/4/2018
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/6/2018
Ngày hết hiệu lực:  
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 60/2018/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghị định 60/2018/NĐ-CP