Tin tức - Sự kiện

[Infographic] Tình hình du lịch tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022
Cập nhật: 11/03/2022
(TITC) - Hai tháng đầu năm 2022, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 7.358 lượt, khách du lịch nội địa đạt 17,6 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 76,38 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, về doanh nghiệp lưu trú và ăn uống, 2 tháng đầu năm có 805 doanh nghiệp được thành lập mới, 1.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp đăng ký, khai báo an toàn COVID-19 qua hệ thống trực tuyến của Tổng cục Du lịch có 179 doanh nghiệp đăng ký mới, 11 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 1.155 doanh nghiệp thực hiện khai báo. Tổng số lượt khai báo tính đến hết tháng 2/2022 có 292.273 lượt thực hiện.

Trung tâm Thông tin du lịch