Tin khác trong ngành

Thông tư mới quy định chế độ báo cáo thống kê ngành VHTTDL
Cập nhật: 23/12/2022
(TITC) - Ngày 22/12, Bộ VHTTDL ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BVHTTDL về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Theo đó, Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê; việc lập và gửi báo cáo thống kê; cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2023.

Xem chi tiết Thông tư

Hướng dẫn, giải thích biểu mẫu

Hệ thống biểu mẫu báo cáo

Tin khác