Tin tức - Sự kiện

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023
Cập nhật: 30/05/2023
(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch