Luật Thống kê 2015
Ngày cập nhật: 11/01/2018
Tên văn bản: Luật Thống kê 2015
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 23/11/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Ngày hết hiệu lực:  
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 89/2015/QH13
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: LuatTK2015